HSCN Nuenen en gemeente Nuenen leggen Baseball5-veld aan

“Waarom zou het geen extra leden opleveren?” Het is de directe wedervraag van Ralf Akerboom, lid van de technische commissie en coach van HSCN in Nuenen, over de mogelijkheden van BaseBall5 als ledenwervingstool. “Het spel heeft raakvlakken met onze sporten. Als we jongeren enthousiast krijgen, is er ook kans dat ze de stap maken naar honkbal of softbal. Dit werkt beter dan een advertentie in de lokale krant om leden te werven.”

“Het spel heeft ook voor onze jeugdleden een meerwaarde”, vervolgt Akerboom over de mogelijkheden. “Baseball5 is een snel spel. Het verplicht spelers om snel keuzes te maken: wat doe je in een bepaalde spelsituatie. Die keuze maak je in een fractie van een seconde. Het is een goede training voor de jeugd om ze klaar te stomen op de snelheid van het spel. Het mooie is ook dat je het in de winter kunt blijven spelen, bij veel clubs valt het dan toch een beetje stil. Bovendien is dit toch leuker dan statisch in een gymzaal trainen? Zo blijf je lekker in het spel. En in de zomer kan het als aanvulling op de gewone training worden ingezet.”

Breed draagvlak creëren
Corona was de aanjager voor de aanleg van het veld. Voor Akerboom was het snel duidelijk dat hij zich wilde inzetten om de jeugd aan het sporten te houden en ook te krijgen. En dat het noodzakelijk is om breed draagvlak te hebben. “Dit kun je alleen bewerkstelligen door samen te werken met andere partijen. Ik ben in gesprek gegaan met de gemeente, diverse scholen en de Lev groep, een organisatie die samenwerkt met het jeugdcomité van onze gemeente. De aanleg van het veld moest los staan van de club. Voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. Met andere woorden: niet op ons terrein. Dat werpt toch een drempel op. Scholen, naschoolse opvang, jeugdcoaches voor sport- en spelactiviteiten, vriendengroepen; iedereen moet er makkelijk naar toe kunnen.”

Iedereen kan Baseball5 spelen
En zo geschiedde: de gemeente stelde een stuk grond beschikbaar naast de gymzalen van de lokale scholen. Akerboom en wat mensen van de andere partijen hebben vervolgens het BaseBall5 veld zelf aangelegd. “Een kleine investering.” Een aantal gymleerkrachten, coaches in het jongerenwerk en van de club gaan een opleiding doen. Akerboom: “Eén à twee keer in de week is er nu een vrije training met ervaren instructeurs, waaraan iedereen kan meedoen.

“Zelf ga ik met de clubteams waar ik bij betrokken ben ook gebruik maken van het veld. Het is aan de andere coaches of zij dat ook gaan doen. Het staat iedereen vrij daar een eigen keuze in te maken. Maar ik zie dat de jeugd van Nuenen het leuk vindt. Laatst zag ik vanuit huis wat jongens op het veld bezig en ben ik er met een balletje heengelopen. Ik heb ze kort de basis van Baseball5 uitgelegd en ze pikten het direct op. Super enthousiast. En dat relatief makkelijk. Voor mij is het een één-tweetje.”