Inzet van Baseball5 bij Buurtsportverenigingen en Blue Birds

Onze vereniging Blue Birds uit Delft heeft afgelopen weken een ledenwervingstraject gedraaid in samenwerking met de gemeente Delft.
De inzet was om met het aanbieden van Baseball5 en Softbal clinics leden te werven en onze sporten te promoten. Zij vertellen hieronder hoe zij dit hebben aangepakt. Een mooie Good Practice!

Over Blue Birds

Blue Birds is een vereniging met een bloeiende jeugdafdeling. Ook voor de softbal hebben we alle leeftijdscategorieën jeugdteams in de competities kunnen inschrijven maar de terugloop in softbalteams zien we met lede ogen aan. Net als vele anderen hebben ook wij ons afgevraagd hoe we onze sport in alle facetten verder kunnen promoten om zo niet alleen te groeien in de honkbal maar met name ook meisjes kennis te laten maken met onze sport. Het antwoord hierop hebben we gevonden in Baseball5!

Het Plan

Samen met de verenigingsondersteuner uit de gemeente hebben we een plan gemaakt. Zij heeft contact gelegd met de buurtsportcoaches en coordinatoren en gezamelijk hebben we de maand Juli uitgeroepen tot “Sofbal & baseball5 maand” . De rol van de verenigingsondersteuner was voor ons een laatste zetje wat we nodig hadden om deze actie te kunnen draaien. Zij heeft met haar coördinerende rol de Buurtsportverenigingen enthousiast gemaakt voor een trainingsserie van 3 weken op de Playgrounds in de gemeente en een afsluitende ochtend op de vereniging. In totaal hebben we op 6 playgrounds 18 trainingen gegeven.

Op de playgrounds

De eerste 2 weken zijn we heel simpel na wat gooien en oefenen met slaan wedstrijdjes baseball5 gaan spelen. De spelregels zijn eenvoudig maar voor een eerste kennismaking, met kinderen uit de onderbouw van de lagere school die nog nooit een wedstrijdje hebben gezien, is het soms toch nog lastig het goed over te brengen. Regels hebben we dan ook al snel losjes ingevuld en beperkt tot de basis en we hebben samen spelen voorop laten staan. Uiteraard geldt ook hier al doende leert men en naarmate het aantal trainingen toenam kregen onze vrijwilligers meer grip op hoe het spel over te brengen aan de kinderen en de buurtsportcoaches.
De derde week hebben we ingezet op een training met knuppels, handschoenen, zachte pupillen softballen en wiffleballen. Alle onderdelen van de trainingen duurden steeds niet langer dan 10 tot 15 minuutjes en het afsluitende wedstrijdje 20 tot 30 minuten. En zoals het werkt op de playground, “zien spelen, doet spelen”, dus na een kwartiertje was het aantal kinderen dat mee kwam doen al snel verdubbeld.

Afsluiting

Een van de doelen  van de buurtsportverenigingen is om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en in te laten stromen in verenigingen. Daarom is de afsluitende ochtend georganiseerd op Blue Birds. Deze ochtend hebben we gelijk laten vallen met een open dag, gepromoot met posters en via de buurtsportverenigingen op de scholen gebracht, en met de start van de vakantie activiteit voor onze eigen jeugd waardoor er een fijne sfeer op het veld hing.
Alle kinderen die via de open dag en de buurtsportvereningen kennis kwamen maken met de vereniging werden zo gelijk meegenomen de velden op. We hebben 3 rondes uitgezet van circa 25 minuten, rondje Baseball5, slaan incl slagmachine, sliden en speedgun. Met de kleinste kinderen hebben we een begeleider mee laten lopen en verder hebben we heel veel senior leden bereid gevonden om deze ochtend te helpen zodat alle kinderen continue bezig waren. Verder deden limo, een ijsje,het mooie weer en natuurlijk het afsluitende sliden op een nat zeil de rest!

Op naar de toekomst

We hebben veel kinderen en ook heel veel meisjes die voor het eerst meededen enthousiast kunnen maken voor onze sport, zij sluiten de komende weken aan bij de reguliere trainingen. We hopen dat de buurtsportverenigingen én de scholen verder aan de slag gaan met Baseball5 om zo onze sport laagdrempelig en bekender maken. Als vereniging blijven we ondersteunen bij diverse activiteiten en dan weet de jeugd ons zeker te vinden.  We verwachten van deze eerste intensieve actie geen wonderen en zien het vooral als een investering in de toekomst maar het enthousiasme van alle betrokkenen en de eerste ervaringen zijn hoopvol en heel mooi om te zien!